Commissies

Activiteitencommissie

Wineke de Bruin

Toernooicommissie:

Joke de Wit
Vesta van Hattem

Wedstrijdsecretaris

John Kuiper
wedstrijden@via-arkel.nl 

Websitebeheerster

Marije Ruben
marijeruben@live.nl

Bij het organiseren van activiteiten of het zoeken van sponsors kunnen wij altijd een extra paar handen gebruiken.
Heb je zin en tijd om één van de commissies te ondersteunen, neem dan contact op via secretaris@via-arkel.nl