Inschrijving nieuwe leden

Contributie overzicht

Senioren Dames / Heren                                                                       € 26,40

Senioren Dames / Heren Mix (recreanten)                                       € 22,80

Combinatielid (senior + recreant)                                                       € 47,40

 Jeugd ABC                                                                                                € 16,20

 Jeugd CMV 5+6                                                                                       € 14,40

 Jeugd CMV 1 t/m 4                                                                                 € 12,–

 Rustend lid                                                                                              € 3,–

Contributie wordt 10x per jaar geïncasseerd

Opzeggen is alleen per kwartaal mogelijk

Aanmeldingsformulier

Machtiging Automatische Incasso